Orde op zaken

Salarisadministraties

Als er personeel in dienst is, moet een salarisadministratie worden gevoerd. De aangifte Loonheffing moet worden gedaan en deze moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Vaak moeten CAO's worden toegepast. Het is een lastige materie.

DE KOLOM kan voor u de salarisadministratie verzorgen. Niet alleen het bepalen van het bruto-netto loon maar ook registratie van bijvoorbeeld de vakantiedagen.
Over uw personeel moet aan verschillende organisaties gegevens worden verstrekt. Zo kan voor u de aan- en afmelding van personeelsleden bij de door u gecontracteerde arbo-dienst worden verzorgd. Eventueel kunnen wij ook ziekmeldingen doen bij de arbo-dienst en het UWV. Of gegevens verstrekken aan bedrijfstakfondsen en pensioenverzekeraars.

De werkzaamheden die wij u uit handen kunnen nemen spreken wij af. Naast een aantal standaard werkzaamheden is het maatwerk. Helaas kan er geen hulp worden geboden voor personeelswerving en -selectie. Dat is een heel andere discipline.
Onze zorg is dat de maandelijkse salarisrun op tijd klaar is, zodat u uw personeelsleden tijdig kan betalen.

De gebruikte software staat op ons kantoornetwerk. Uw personeels- en salarisadministratie wordt "in huis" uitgevoerd, wij leveren u de overzichten. Voor de koppeling met uw grootboekadministratie kan worden verzorgd.

 

promo