Orde op zaken

Belastingen

Voor u kunnen wij alle voorkomende belastingaangiften maar ook diverse toeslagregelingen verzorgen.

Aangifte Inkomstenbelasting is er voor particulieren en ondernemers. Deze aangifte is in principe individueel. Er is een verplichte koppeling met bijvoorbeeld de aangifte van uw echtgeno(o)t(e). Als uw samenwoont is het verstandig om de aangifte te koppelen met die van uw partner. Beoordeelt kan worden of het fiscaalpartnerschap een voordeel oplevert. Zo bestaan er verschillende toeslagenregelingen, bijvoorbeeld de Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag, de aanvraag of afrekening van deze regelingen kunnen wij gelijktijdig met de aangifte Inkomstenbelasting verzorgen.
Voor wij onze werkzaamheden starten sturen wij een checklist toe om zo de meest relevante gegevens te verzamelen. Iedereen wil graag belastingen (terug) ontvangen, maar daarop bestaat geen garantie.

De Aangifte Omzetbelasting wordt door ons verzorgd voor ondernemers en ondernemingen. De aangifte kan integraal vanuit onze administratieve software worden verzorgd. Niet alleen Nederlandse Omzetbelasting maar ook de zogenoemde ICP aangifte (Inter Communautaire prestaties) voor leveringen van goederen en diensten aan uw afnemers in het buitenland. Omgekeerd kan de teruggave van Omzetbelasting op leveringen uit het buitenland worden gedaan.

Aangifte loonheffing voor alle werkgevers wordt maandelijks de aangifte loonheffing ingediend. Deze aangifte wordt vanuit de salarissoftware verzorgd. Tijdige verwerking van de informatie over salarissen is essentieel voor een goede aangifte. De EU speelt hierin steeds meer een rol, doordat inwoners uit andere EU-landen makkelijker voor Nederlandse ondernemingen kunnen gaan werken. Ondanks alle maatregelen vraagt dit om extra aandacht.

Aangifte Vennootschapsbelasting is er voor BV's, NV's en soms ook voor stichtingen. Eens per jaar moet deze aangifte worden ingediend. Wij kunnen de samenstelling van de jaarstukken en de daarmee samenhangende aangifte Vennootschapsbelasting voor u verzorgen.

promo