Orde op zaken

Financi├źle administraties

Een noodzakelijk kwaad?  Is de administratie voor u een last en geen lust?
DE KOLOM kan de zorg van uw financiële administratie overnemen. Wij kunnen uw gehele administratie verzorgen. Het is mogelijk dat u de administratie zelf uitvoert en wij die controleren en eventueel correcties aanbrengen.

Ons doel is dubbel werk voorkomen. Een kwestie van keuzes en afspraken maken tussen: waar u (de cliënt) voor zorgt en wat wij doen. Als u wilt kan zelfs de facturatie worden verzorgd. Maar nooit uw betalingen of incasso's.

Uw administraties wordt zo efficiënt mogelijk ingericht. Tussen debiteuren, crediteuren en het grootboek leggen wij zoveel mogelijk vaste verbanden, zodat de verwerking snel verloopt. De registratie van uw kosten en opbrengsten en de BTW administratie wordt gelijktijdig uitgevoerd.

Gelijk met de BTW aangifte, verstrekken wij aan u een beknopt resultaten- en balansoverzicht. Als er behoefte is aan uitgebreide informatie, of over een andere perioden overzichten gewenst zijn, dan worden die verstrekt. Het gaat immers om uw organisatie. Voor ieder kalenderjaar stellen wij voor u de jaarrekening samen.

De gebruikte software staat op ons kantoornetwerk. Als door ons uw administratie "in huis" wordt uitgevoerd, leveren wij u overzichten en daarmee inzicht in uw financiële positie.
Als u dagelijks in uw administratie wilt kijken of zelf wilt administreren dan kan met DE KOLOM ook gekozen worden voor: software op uw computersysteem met uitwisseling van databestanden of het gebruik van een internet boekhoudsysteem.
Ook kan soms door de omvang van de administratie worden volstaan met het gebruik van een spreadsheet administratie. Wij helpen u graag met de inrichting hiervan en de controle hierop.

Wilt u zich toch concentreren op uw bedrijf? Realiseren van zoveel mogelijk omzet? Bedenk goed, u kan uw tijd maar één keer besteden. Uw tijd besteed aan de administratie en niet aan uw kernactiviteiten is verlies van uw omzet.

 

promo