Orde op zaken

Bedrijfsadvies

In de filosofie van DE KOLOM moeten adviezen toepasbaar en compact zijn. Niet een dik rapport met een theoretisch verhaal en een tiental alternatieven. Doel is dat u verder kan met ondernemen. DE KOLOM is er om een specifiek probleem op te lossen of een doel te halen.
Zo kunnen wij uw "praatpaal" zijn om kleine en grotere praktische problemen te bespreken en een oplossing te bieden. Door regelmatig van gedachte te wisselen krijgt u van ons tips en adviezen om problemen te lijf te gaan. Het oplossen en uitvoeren ligt geheel bij u zelf. Wij dan meer een "coach".

Bij de start van uw onderneming komen allerlei vragen naar voren. U hebt kennis van uw beroep, product en markt. Wij helpen u met het realiseren van uw plannen, wij adviseren over rechtsvorm, organisatie, administratie, belastingen en rekenen eventueel scenario's door. Onze taak is u te begeleiden en te adviseren vanuit onze eigen discipline.
Hoe werkt starters begeleiding? Uw idee is het startpunt, uw plannen worden uitgewerkt en knelpunten worden bepaald . Daarna wordt vastgesteld wat en hoe u zelf zaken gaat realiseren en wat De KOLOM daarin kan betekenen.

Naast de start van een onderneming is een bedrijfsovername een bijzondere situatie. DE KOLOM kan u onder andere adviseren over de financiering en bedrijfsvoering. Wij begeleiden u in de besluitvorming en realisatie van de overname.

Financiering van de onderneming en uw plannen, hoe zit dat in elkaar? Wat verdien jij als ondernemer er eigenlijk aan? Is de investering rendabel? Wat is beter: financieren met eigen middelen of bijvoorbeeld een bankkrediet? Hierop kan DE KOLOM antwoord geven.
Andere onderwerpen kunnen ook aan bod komen (zijn er overheidskredieten of subsidies beschikbaar?), een woud aan vragen en mogelijkheden waar wij u graag doorheen loodsen.

Heeft u binnen uw organisatie een eigen administratieve eenheid? Twijfelt u eraan of dat allemaal goed verloopt? Wij kunnen u helpen om de administratieve processen te verbeteren. Zodat deze efficiënt en effectief verlopen.

DE KOLOM is verantwoordelijk voor de inhoud van de adviezen, maar schrijft niets voor. Het toepassen of uitvoeren van adviezen blijft uw keuze en verantwoordelijkheid.

promo